E-mail disclaimer

Deze e-mail en eventuele verzonden bestanden kunnen vertrouwelijke informatie bevatten. Deze informatie mag uitsluitend door de bestemmeling van deze e-mail worden gebruikt. De openbaarmaking, reproductie of verspreiding ervan door een andere persoon dan de aangeduide bestemmeling is verboden. Indien je deze e-mail per vergissing hebt ontvangen, gelieve dan de afzender te verwittigen. Wis of vernietig de informatie zo snel mogelijk. Bedankt voor je medewerking.

Proximus NV van publiek recht, Koning Albert II-laan 27, B-1030 Brussel, Belgiƫ, BTW BE 0202.239.951 RPR Brussel, BE50 0001 7100 3118