PMH
Legal

Legal

Bedrijfsgegevens

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003
m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij

Vennootschapsnaam: Proximus Media House SA

Maatschappelijke zetel: Carlistraat 2 B - 1140 Brussel

Email: info@pmh.be

Btw/RPR Brussel: BE 0875.092.626

IBAN: BE84310114515559

BIC: bbrubebb

Maatschappelijk kapitaal: 1.000.000 EUR

Aandeelhouders: Proximus NV publiek recht: 100%

Raad van Bestuur: Mr Jim Casteele, Voorzitter van de Raad van Bestuur - Mme Françoise Roels, Onafhankelijk Bestuurslid

Dagelijkse leiding: Perrine Bichet, Managing Director

Audiovisuele mediaservices: Pickx+ Sports, Op Aanvraag, Pickx Live, Pickx+, Pickx

Regelgevend orgaan: Vlaamse Regulator voor de Media: Koning Albert II-laan 20 - bus 21, 1000 Brussel