Legal

Bedrijfsgegevens

Verplichte vermeldingen op grond van artikel 7 van de wet van 11 maart 2003 m.b.t. bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij

Vennootschapsnaam: Proximus Media House SA

Maatschappelijke zetel: Carlistraat 2 B - 1140 Brussel

Telefoonnr.: + 32 2 706 30 00

Btw/RPR Brussel: BE 0875.092.626

IBAN: BE84310114515559

BIC: bbrubebb

Maatschappelijk kapitaal: 1.000.000 EUR

Regelgevend orgaan: Conseil supérieur de l’audiovisuel, Koningsstraat 89, 1000 Brussel